logo
УСЛУГИ

ДЕНТАЛНИ УСЛУГИ ЗА ХАРМОНИЧНА УСМИВКА И ЗДРАВИ ЗЪБИ

Естетична стоматология – Дентални кабинети“Алфадент“ предлагат високо качествено лечение за заболяванията на зъбните и орални тъкаии – кариеси, пулпити и периодонтити, фрактури и др. Предлагаме широка гама от възможности за ресторативно възстановяване – директни естетични обтурации (бондинг), фасети, керамични инлеи, металокерамични и керамични корони. Кабинетът разполага и с CAD-CAM технология (Cerec на Siemens) позволяваща изработванвто на изцяло керамични инлеи и корони в едно клинично посещение, комбинирано с максимална прецизност и качество.
Имплантология – Зъбната имплантология е едно от направленията на денталната медицина, което търпи широко развитие в днешни дни. Имплантите (имплантатите) позволяват корекции на дефекти на зъбните редици ( екстрахирани зъби, липса на зародиш и др.) без да се засягат здравите зъби. В много отношения те са алтернатива на традиционното лечение с корони мостове и протези, дори често са предпочитан вариант, заради отличните резултати и високата профилактична и лечебна стойност. Освен стандартните импланти, използвани за възстановяване на липсващи зъби, предлагаме и импланти за стабилизиране на протези при тотално обеззъбяване.
Дентална хирургия – Дентални кабинети „Алфадент“ предлага висококачествена хирургична помощ – спешни състояния, екстракция на зъби, екстракция на мъдреци, апикална остеотомия, хирургичен и лазерен кюретаж и др. Предимството да разполагаме с рентгенов апарат в кабинета осигурява възможността на своевременна диагностика и контрол на резултатите.
Ортопедия – Дентални кабинети „Алфадент“ предлага висококачествено протетично лечение на дефектите на зъбите и зъбните редици- силно разрувени зъби, фрактури, липсващ/и зъб/и, тотално обеззъбяване. За целта в зависимост от клиничния случай предлагаме широка гама от решения – инлеи при обширни разрушения на короната; пинлеи , корони – при фрактури; мостове и импланти при загуба на зъби; частични и тотални протези;
Ортодонтия – Ортодонтията се занимава с лечение на дефекти на зъбните редици и челюстите като за целта се използват широка гама от профилактични и лечебни апарати, екстраорални апарати и брекети. Предлагаме лечение от т. Нар. „криви зъби“ до зъбни и челюстни несъответсвия.
Ендодонтия – Дентални кабинети „Алфадент“ предлага висококачествено лечение на усложненията на зъбния кариес – пулпити и периодонтити, всички състояния свързани със зъбна болка, както и ендодонтско прелекуване. В кабинета разполагаме с дентален рентген, апарат за електроодонтодиагностика(ЕОД), дентален лазер и други нововъведения в практиката, които ни позволяват ранна диагностика, качествено лечение, контрол на резултатите и дълготрайна прогноза на лечението.Успешното ендодонтско лечение е гаранция и задължително условие за запазване на зъбите и избягване на тяхната загуба в следствие вадене.
Пародонтология – Благодарение на денталния лазер в кабинета, предлагаме алтернатива на стандарттното лечение на пародонталните заболявания –гингивити и пародонтити.Освен почистването на зъбен камък с ултразвук имаме възмовност за лазерна корекция на гингивалните тъкани – при хиперплазия, удължаване на клинична корона, както и лазерна терапия и кюретаж, лечение на заболявания на оралната мукоза.
Детска стоматология – Дентални кабинети „Алфадент“ предлага лечение на всички заболявания на зъбите в детска възраст – кариес, пулпити, периодонтити, забавен и затруднен пробив, персистиурали зъби и др. Неизменна част от лечението е и качественото обучение на децата за зъбна профилактика и орална хигиена.
Орална профилактика – Дентални кабинети „Алфадент“ предлага серия от услуги за подържане на оралното здраве. Професионалният профилактичен преглед ще ви ориентира за необходимостта от лечение. Оралната профилактика ще ви предпази от дентални заболявания и ще подобри качеството на орално-хигиенните навици.
Рентгенова диагностика -В кабинета разполагаме с дентален рентген, който ни позволява ранна диагностика, качествено лечение, контрол на резултатите и дълготрайна прогноза на лечението.