logo
ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ЗЪБНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ ЗА ЗДРАВИ И КРАСИВИ ЗЪБИ

Зъбната имплантология е едно от направленията на денталната медицина, което търпи широко развитие в днешни дни. Имплантите (имплантатите) позволяват корекции на дефекти на зъбните редици ( екстрахирани зъби, липса на зародиш и др.) без да се засягат здравите зъби. В много отношения те са алтернатива на традиционното лечение с корони мостове и протези, дори често са предпочитан вариант, заради отличните резултати и високата профилактична и лечебна стойност. Освен стандартните импланти, използвани за възстановяване на липсващи зъби, предлагаме и импланти за стабилизиране на протези при тотално обеззъбяване.